Post vacant, DGASPC Caraș-Severin | 23 februarie 2022

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin

Post vacant: director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Reşiţa

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de director:

  • absolvenţi de studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie, cu vechime minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale, conform prevederilor art. 9 alin. (4) din Anexa nr. 1 la H. G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

 Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 15 februarie 2022, ora 15.30;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 23 februarie 2022, ora 11.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 28 februarie 2022, ora 11.00.

Telefon: 0255/224.302, interior 14                                                                     

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 87, partea a III-a, Marţi, 01 februarie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Caraş Severin

1 feb. 2022