Post vacant, DGASPC Botoșani | 08 februarie 2022

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, str. Maxim Gorki nr. 4

Post vacant: logoped debutant la Centrul de asistenţă specializată pentru copilul cu TSA din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul și Adultul cu Dizabilități „Sf. Spiridon” Botoșani

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de logoped debutant:

  • studii superioare de lungă durată în domeniul științelor sociale, absolvite cu diplomă de licență/diplomă a unei instituții de învățământ superior acreditată/autorizată, conform legii, specializarea psihologie sau psihopedagogie specială;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România, specialitatea psihologie clinică sau psihopedagogie specială.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 21 ianuarie 2022, ora 13.30;
  • proba scrisă va avea loc în data de 08 februarie 2022, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfăşura în data de 14 februarie 2022, ora 10.00.

Telefon: 0752/195.073

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 17, partea a III-a, Vineri, 07 ianuarie 2022

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Botoşani