Post vacant, Curtea de Apel Alba Iulia | 14 iulie 2022

Angajator: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

Post vacant: expert, gradul I – psiholog, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de expert, gradul I – psiholog:

  • studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul sociopsihopegagogie, specialitatea psihologie;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite de cel puţin 3 ani și 6 luni;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizațională, treapta de specializare minimum practicant, forma de atestare autonom;
  • dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condițiile 18 din Legea nr. 213/2004, privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România – condiție dovedită prin prezentarea unei adeverințe sau declaraţii pe propria răspundere;
  • cunoștințe de operare pe PC (Microsoft Word, Excel);
  • cursuri sau specializări în domeniul psihologiei muncii şi organizaționale sau în domeniul psihologiei clinice.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 06 iulie 2022;
  • proba scrisă va avea loc în data de 14 iulie 2022;
  • proba interviu va avea loc în data de 20 iulie 2022.

Telefon: 0258/810.964

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 719, partea a III-a, Miercuri, 22 iunie 2022

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Alba