Post vacant, Consiliul Judeţean Vâlcea | 04 iulie 2022

Angajator: Consiliul Judeţean Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 1

Post vacant: director al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de director:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 23 iunie 2022, ora 16.30;
  • proba scrisă  se va desfășura în data de 04 iulie 2022, ora 11.00;
  • proba interviu se va desfășura în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Telefon: 0250/732.901, interior 121 sau 112

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 625, partea a III-a, Joi, 09 iunie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Vâlcea