Post vacant, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație din București | 25 octombrie 2021

Angajator: Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație din București

Post vacant: cercetător științific, gradul III – Unitatea de cercetare în educație – Laboratorul de analiză, dezvoltare și evaluare politici educaționale.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de cercetător științific, gradul III:

  • studii: studii superioare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: științele educației sau psihologie;
  • vechime în activitatea de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior: în activitatea de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani în cazul candidaților care dețin titlul de doctor; pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice – o vechime de 10 ani sau de 8 ani pentru candidații care dețin titlul de doctor.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 12 octombrie 2021;
  • analiza dosarului de concurs se va desfășura în data de 20 octombrie 2021, ora 09.00, la sediul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație, București, str. Știrbei Vodă nr. 37, sectorul 1;
  • proba interviu se va desfășura în data de 25 octombrie 2021, ora 13.00.

Telefon: 0213/142.782/85

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 948, partea a III-a, Marţi, 28 septembrie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti