Post vacant, Centrul de Proiecte al Municipiului Timişoara | 29 noiembrie 2021

Angajator: Centrul de Proiecte al Municipiului Timişoara, str.Vasile Alecsandri nr. 1, SAD 7, judeţul Timiş

Post vacant: inspector de specialitate resurse umane, grad profesional I

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate resurse umane:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile: sociologie, psihologie şi ştiinţe comportamentale, ştiinţe economice, ştiinţe juridice;
  • minimum 4 ani experienţă în domeniile corespunzătoare condiţiilor specifice pentru ocuparea postului.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 17 noiembrie 2021;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 29 noiembrie 2021, ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, judeţul Timiş;
  • interviul se va desfăşura în data de 07 decembrie 2021, începând cu ora 09.00.

Telefon: 0755/822.542

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1102, partea a III-a, Marţi, 02 noiembrie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Timiş