Post vacant, Biblioteca Municipală Gheorgheni | 25 iulie 2022

Angajator: Biblioteca Municipală Gheorgheni, cu sediul în Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr. 25, judeţul Harghita

Post vacant: bibliotecar debutant

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de bibliotecar debutant:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă: Ştiinţele pământului şi atmosferei, Ştiinţe ale comunicării, Psihologie şi ştiinţe comportamentale, Filologie, Filozofie, Istorie şi Arte.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 13 iulie 2022;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 25 iulie 2022, ora 11.00;
  • interviul se va desfășura în data de 27 iulie 2022, ora 11.00.

Telefon: 0266/364.725, 0744/778.493

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 872, partea a III-a, Joi, 30 iunie 2022

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Harghita