Post vacant, Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” din Vaslui | 15 decembrie 2021

Angajator: Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” din Vaslui, str. Hagi Chiriac nr. 2

Post vacant: bibliotecar, studii superioare, grad profesional IA, în cadrul Serviciului programe și proiecte culturale, metodic, conservare și restaurare documente

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă din următoarele domenii:
  • științe exacte (matematică, fizică, chimie, informatică) – toate specializările;
  • științe ale vieții pământului (biologie, geografie, geologie, știință mediului) – toate specializările;
  • științe umaniste (filologie, istorie, psihologie, științe ale educației) – toate specializările;
  • teologia (teologie, sociologie) – toate specializările;
  • științe sociale politice (sociologie, asistență socială, științe politice, relații internaționale, științe administrative, științe ale comunicării) – toate specializările;
  • științe juridice (drept) – toate specializările;
  • științe economice (economie, cibernetică și statistică economică, finanțe, contabilitate, relații economice internaționale, management, marketing) – toate specializările;
  • științe agricole silvice și zootehnice (agricultură, horticultura, silvicultură – zootehnie) – toate specializările;
  • științe medicale (medicină, medicină dentară, farmacie, medicină veterinară) – toate specializările;
  • arhitectură și urbanism – toate specializările;
  • arte (arte plastice și decorative, muzică, teatru, cinematografie și media) – toate specializările;
  • științe inginerești (geologie tehnică, mine, petrol și gaze naturale, inginerie civică, geodezie, instalații, inginerie navală și navigație, ingineria transporturilor, inginerie mecanică, inginerie industrială, inginerie energetică, inginerie electronică, inginerie chimică, inginerie alimentară, ingineria produselor textile și din pielărie, inginerie economică, ingineria mediului, științe aplicate) – toate specializările;
  • cunoștințe de operare PC – Word, Excel, PowerPoint, Internet;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite – minimum 6 ani și 6 luni

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 07 decembrie 2021, ora 16.00;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 15 decembrie 2021, ora 10.00;
 • proba interviu se va desfășura în data de 20 decembrie 2021, ora 10.00.

Telefon: 0335/401.164

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1197, partea a III-a, Vineri, 19 noiembrie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Vaslui