Post vacant, Administraţia Naţională „Apele Române” Bucureşti | 02 februarie 2022

Angajator: Administraţia Naţională „Apele Române”, cu sediul în Bucureşti, str. Edgar Quinet nr. 6, sector 1

Post vacant: şef serviciu la Serviciul resurse umane – Departamentul management resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române”

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de şef serviciu:

  • studii superioare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile economie, psihologie, pedagogie, ştiinţe administrative, management, sociologie;
  • certificare: curs manager resurse umane;
  • cunoştinţe şi competenţe operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, Outlook);
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani;
  • vechime în muncă: aminimum 10 ani.

 Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 25 ianuarie 2022, ora 16.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 02 februarie 2022, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 08 februarie 2022, ora 10.00.

Telefon: 0213/110.146, interior 1139

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 17, partea a III-a, Vineri, 07 ianuarie 2022

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti