Post secretar I, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara | 12 aprilie 2021

Angajator: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara

Post vacant: secretar I

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de secretar I:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ştiinţe economice, inginerie, psihologie, filologie;
 • vechime în muncă – minimum 10 ani;
 • constituie avantaj – absolvirea unui program de master;
 • cunoştinţe de specialitate în secretariat/birotică;
 • operare PC: MS Office, tehnoredactare, poştă electronică, noile tehnologii de transmitere şi prelucrare a informaţiei;
 • excelentă cunoaştere a limbii române, scris şi vorbit;
 • cunoaşterea de limbi străine: limba engleză, nivel mediu;
 • cultură generală.

Calendarul desfăşurării concursului:

 • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului;
 • proba scrisă se va desfăşura în data de 19 aprilie 2021, ora 10.00;
 • interviul se va desfăşura la o dată ce va fi comunicată ulterior.

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 235, partea a III-a, Marţi, 23 martie 2021

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Timiș