Post referent de specialitate (psiholog), U.M. 01026 București | 27 septembrie 2021

Angajator: Unitatea Militară 01026 București, bd. Gen. Vasile Milea nr. 5-7, sector 6

Post vacant: referent de specialitate, grad III, în Compartimentul asistență psihologică.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate:

  • studii superioare de lungă durată în domeniul psihologie, psihosociologie, psihopedagogie specială sau studii universitare de licență în domeniul psihologiei, psihosociologiei, psihopedagogiei speciale (ciclul I Bologna) și studii universitare de master (ciclul II Bologna);
  • atestat de liberă practică privind exercitarea profesiei de psiholog, în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale și una din specialitățile psihologie clinică/consiliere psihologică/psihoterapie, treapta de specializare psiholog practicant – în regim autonom;
  • 6 luni vechime în specialitatea studiilor.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 17 septembrie 2021, ora 15.00;
  • proba scrisă va avea loc în data de 27 septembrie 2021, ora 11.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 1 octombrie 2021, ora 9.00.

Telefon: 021/318.16.94, interior 222/301

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 876, partea a III-a, Vineri, 3 septembrie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti