Sari la conținut

Post psihopedagog, DGASPC Sibiu | 7 septembrie 2021

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, județul Sibiu

Post vacant: psihopedagog debutant (perioadă determinată), Centrul de zi pentru copii cu tulburări de spectru autist ”Sf. Casian” Mediaș.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psihopedagog debutant:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologiei;
  • perfecționări (specializări): psihopedagogie.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 27 august 2021;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 7 septembrie 2021, ora 12.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 13 septembrie 2021, ora 12.00.

Bibliografie:

  • Autismul. autor Theo Peeters, Teorie și intervenție educațională, Editura: Polirom 2016;
  • Ordinul 27/2019 privind standardele minime de calitate în serviciile de zi destinate copiilor;
  • 3.Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
  • 4.OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ art.430,432-434,437,439-441,443-449.

Telefon: 0269/232.066, interior 52/53

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 812, partea a III-a, Luni, 23 august 2021

Pentru mai multe informații, accesează următorul link: http://www.dasib.ro/

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Sibiu