Post psiholog, Universitatea Politehnica Bucureşti | 20 mai 2021

Angajator: Universitatea Politehnica Bucureşti

Post vacant: psiholog principal din cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog principal (S):

 • nivelul studiilor – studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă – domeniul Psihologie;
 • master absolvit în domeniul psihologie;
 • atestat de liberă practică în psihoterapie – minim stadiul de practicant sub supervizare;
 • vechime în specialitatea postului scos la concurs – minimum 1 an – dovedită prin carnet de muncă sau prin adeverinţă de vechime;

alte competenţe:

 • o limbă de circulaţie internaţională (franceză/engleză/germană) – cel puţin nivel mediu;
 • cunoştinţe operare PC (pachetul Microsoft Office) – nivel mediu;
 • constituie un avantaj alte calificări complementare în domeniul consilierii (consiliere pentru carieră, coaching, consilier de dezvoltare personală);

alte condiţii:

 • orice alte cursuri de formare profesională continuă în domeniul de specializare al studiilor constituie un avantaj (diplomele/certificatele cursurilor de formare respective se anexează dosarului de concurs).

Calendarul desfăşurării concursului:

 • depunerea dosarelor până la data de 12 mai 2021 între orele 08.30 – 15.00, la sediul U.P.B. din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, clădirea Rectorat, camera 114;
 • proba scrisă se va desfăşura în data de 20 mai 2021, ora 10.00, în sala 3.3 din cadrul Bibliotecii Centrale;
 • interviul se va desfăşura în data de 26 mai 2021, ora 10.00.

Telefon: 0214/029.233

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 335, partea a III-a, Vineri, 23 aprilie 2021

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti