Post psiholog, Primăria Orașului Zlatna | 30 iunie 2022

Angajator: Primăria Orașului Zlatna, Piața Unirii nr. 1A, județul Alba

Post vacant: psiholog specialist la DAS

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog specialist:

  • studii  universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea psihologie;
  • atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie clinică sau psihoterapie, treapta de specializare specialist;
  • cunoștințe operare calculator;
  • vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la afișare;
  • proba scrisă  se va desfășura în data de 30 iunie 2022, ora 09.00;
  • proba interviu se va desfășura într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Telefon: 0258/856.337

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 601, partea a III-a, Marți, 07 iunie 2022

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Alba