Post psiholog, Primăria Comunei Berceni | 21 iulie 2022

Angajator: Primăria Comunei Berceni, str. Prof. Voicu Ion nr. 140 A

Post vacant: psiholog, în cadrul Serviciului social furnizat în comunitate: „Centrul pentru servicii de asistență comunitară” – durata timpului de lucru este de 2 ore/zi

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog:

  • studii  universitare de lungă durată cu licență sau studii universitare de licență (ciclul I Bologna), absolvite cu diplomă de licență în specializarea psihologie sau asimilată, potrivit legii;
  • atestat de liberă practică în regim autonom eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie clinică;
  • curs de formare în psihoterapie – constituie un avantaj;
  • vechime 3 ani în specialitatea studiilor absolvite;
  • carnet de conducere categ. B.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la afișare;
  • proba scrisă  se va desfășura în data de 21 iulie 2022, ora 13.30;
  • proba interviu se va desfășura într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Telefon: 0244/470.588

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 837, partea a III-a, Miercuri, 29 iunie 2022

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Prahova