Post psiholog practicant, DGASPC Suceava | 12 iulie 2021

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a județului Suceava

Post vacant: psiholog practicant la Compartimentul violență în familie

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog practicant:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, în domeniul psihologiei, cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 09 iunie 2021;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 12 iulie 2021, ora 10.00, la sediul instituţiei din Suceava, bd. George Enescu nr. 16;
  • interviul se va desfășura în data de 15 iulie 2021, ora 10.00.

Telefon: 0330/401.068, interior 174

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 478, partea a III-a, Joi, 03 iunie 2021

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Suceava