Post psiholog, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism | 30 iunie 2022

Anunț_DIICOT_T:20220622.pdf

Tematică_DIICOT_T:20220622.pdf

Angajator: Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, București

Post vacant: psiholog (expert)

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul sociopsihopedagogie, specialitatea psihologie;
  • vechimea minimă în specialitatea studiilor absolvite de cel puțin 3 ani și 6 luni;
  • absolvirea unui program de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă și organizații sau diplomă ce atestă deținerea titlului de doctor în psihologie ori diplomă echivalentă în condițiile legii și anexele acestora (pentru absolvenții de programe de licență de tip Bologna);
  • dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condițiile art. 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România – condiție dovedită prin prezentarea unei adeverințe sau declarații pe proprie răspundere;
  • cunoștințe de operare PC (Microsoft Word, Excel) – condiție dovedită prin prezentarea unor certificate, diplome sau atestate, emise în condițiile legii;
  • cursuri sau specializări în domeniul psihologiei muncii și organizaționale sau în domeniul psihologiei clinice.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 22 iunie 2022;
  • proba scrisă va avea loc în data de 30 iunie 2022, ora 10.00;
  • interviu.

Telefon: 0740/017.444

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 590, partea a III-a, Luni, 06 iunie 2022

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe https://www.diicot.ro/

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti