Post psiholog, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău | 12 ianuarie 2022

Angajator: Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău, Str. Alexandru Marghiloman nr.29, judeţul Buzău

Post vacant: psiholog, grad profesional practicant, la Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog, grad profesional practicant:

  • absolvent studii superioare cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie;
  • atestat de liberă practică sau aviz de exercitare a profesiei de psiholog practicant, specializarea psihologie clinică, eliberat, în condiţiile legii, de Colegiul Naţional al Psihologilor din România;
  • vechime în specialitate – minimum 1 an.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 03 ianuarie 2022;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 12 ianuarie 2022, ora 09.00;
  • interviul se va desfăşura în data de 18 ianuarie 2022, ora 09.00.

Telefon: 0238/710.329, interior 12

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1299, partea a III-a, Marţi, 21 decembrie 2021

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Buzău