Post psiholog, DGASPC Sibiu | 5 octombrie 2021

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, Bd. Victoriei nr. 1-3

Post vacant: psiholog practicant în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog practicant:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în psihologie;
  • atestat de liberă practică în psihologie clinică, treapta de specializare practicant;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției: minimum 1 an.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 27 septembrie 2021, ora 15.00;
  • proba scrisă va avea loc în data de 5 octombrie 2021, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 8 octombrie 2021, ora 10.00.

Telefon: 0269/208.929

Sursa: http://posturi.gov.ro/, 15 septembrie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Sibiu