Post psiholog, DGASPC Sibiu | 14 septembrie 2021

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, județul Sibiu

Post vacant: psiholog practicant, pe perioadă determinată, în cadrul Centrului Ocupațional pentru Persoane cu Dizabilități.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog practicant:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologiei;
  • atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică și/sau psihoterapie și/sau consiliere psihologică și/sau psihologie educațională.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 3 septembrie 2021;
  • proba scrisă va avea loc în data de 14 septembrie 2021, ora 12.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 17 septembrie 2021, ora 10.00.

Bibliografie:

  • Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 6;
  • Legea nr.292/2011 asistenţei sociale cu modificările si completările ulterioare;
  • OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ art.430,432-434,437,439-441,443-449.

Telefon: 0269/232.066, interior 52/53

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 844, partea a III-a, Luni, 30 august 2021

Pentru mai multe informații, accesează următorul link: http://www.dasib.ro/

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Sibiu