Post psiholog, DGASPC Sibiu | 06 ianuarie 2022

Angajator: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2

Post vacant: psiholog, grad profesional practicant, pe perioadă determinată – Compartimentul management de caz pentru copilul în asistenţă maternală

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de psiholog, grad profesional practicant:

  • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
  • perfecţionări (specializări): atestat de liberă practică – treapta (nivelul) de specializare: psiholog practicant în psihologie clinică şi/sau psihoterapie şi/sau consiliere psihologică;
  •  abilităţi, calități și aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză și sinteză, operativitate, responsabilitate;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 1 an.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 31 decembrie 2021;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 06 ianuarie 2022, ora 12.00;
  • interviul se va desfăşura în data de 10 ianuarie 2022, ora 12.00.

Telefon: 0269/232.066, interior 52/53

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1300, partea a III-a, Marţi, 21 decembrie 2021

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Sibiu