Post psiholog, Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea | 28 iulie 2021

Angajator: Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea

Post vacant: psiholog specialist în cadrul Compartimentului social

Condiții specifice psiholog specialist:

  • condiții de studii: studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie;
  • condiții de vechime: minimum 4 (patru) ani vechime în specialitate;
  • atestat de liberă practică în profesia de psiholog – specialitățile psihologie clinică, psihologia muncii și organizațională – grad specialist (eliberat de Colegiul Psihologilor din România – valabil).

 Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs  în termen de 10 zile de la publicarea anunțului;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 28 iulie 2021, ora 09.00;
  • interviul va avea loc în data de 03 august 2021, ora 09.00.

Telefon:  0350/412.053

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 615, partea a III-a, Marţi, 06 iulie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Vâlcea