Post psiholog, Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea | 13 ianuarie 2022

Angajator: Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, str. Ostroveni nr. 97

Post vacant: psiholog practicant în cadrul Compartimentului social

Condiții specifice psiholog practicant:

  • condiții de studii: studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie;
  • condiții de vechime: minimum 2 (doi) ani vechime în specialitate;
  • atestat de liberă practică în profesia de psiholog – specialitățile psihologie clinică, psihologia muncii și organizațională – grad practicant (eliberat de Colegiul Psihologilor din România – valabil).

 Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs  în termen de 10 zile de la publicarea anunțului;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 13 ianuarie 2022, ora 10.00;
  • interviul va avea loc în data de 19 ianuarie 2022, ora 10.00.

Telefon:  0350/412.053

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1303, partea a III-a, Miercuri, 22 decembrie 2021

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Vâlcea