Post mediator şcolar, Școala Gimnazială Mihăilești | 19 iulie 2021

Angajator: Școala Gimnazială Mihăilești, comuna Mihăileşti, județul Buzau

Post vacant: mediator şcolar – 2 ore/zi, 10 ore/săptămână, codul ocupaţiei 235911, pe perioadă determinată (iunie 2021 – decembrie 2023), în cadrul proiectului „PRO INCLUZIUNE – Asistență Socială Integrată pentru Comunitatea Mihăilești – ID 129998

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de mediator şcolar:

  • studii: studii medii/experienţă în domeniu, studii de scurtă/lungă durată în sociologie, psihologie, psihopedagogie, 3 ani vechime, experienţă în realizarea planului de intervenţie pentru integrarea socio-economică a persoanelor din grupuri dezavantajate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială;
  • vechime – 1 an.

NB. Candidații declarați admiși la concurs trebuie să fie acceptați apoi și de OIR POSDRU.

 Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 19 iulie 2021, ora 09.00 la sediul Şcolii Gimnaziale Mihăileşti;
  • proba interviu se va desfășura în data de 20 iulie 2021, ora 11.00.

Telefon: 0238/774.110

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 574, partea a III-a, Vineri, 25 iunie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Buzău