Post inspector, Spitalul Militar de Urgență Sibiu | 13 septembrie 2021

Angajator: Spitalul Militar de Urgență Sibiu “Dr. Alexandru Augustin”

Post vacant: inspector de specialitate debutant, la Biroul management personal / șef al personalului.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate debutant:

  • studii superioare de lungă durată (specializări acceptate: resurse umane, științe juridice, administrative, economice, psihologice, socioumane, inginerești);
  • apt din punct de vedere medical;
  • dovada absolvirii masterului sau cursului de resurse umane (sunt exceptați absolvenții specializării resurse umane).

 Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 03 septembrie 2021;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 13 septembrie 2021;
  • proba practică se va desfășura în data de 16 septembrie 2021;
  • proba interviu se va desfășura în data de 21 septembrie 2021.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs la sediul U.M. 02460, Sibiu, bd. Victoriei nr. 46, județul Sibiu.

Telefon: 0269/211.209, interior 190

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 804, partea a III-a, Vineri, 20 august 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Sibiu