Post inspector de specialitate, DGASPC Sector 2 | 06 iulie 2021

Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 București

Post vacant: inspector de specialitate categoria S, gradul debutant – Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate categoria S, gradul debutant:

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie și științe comportamentale;
  • atestat de liberă practică – psiholog practicant în specializarea psihologie clinică – eliberat de Colegiul Național al Psihologilor din România.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 23 iunie 2021;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 06 iulie 2021, ora 10.00, la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 2 situat în șos. Colentina nr. 55F, în interiorul Parcului Plumbuita – Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Plumbuita;
  • proba interviu se va desfășura în data de 12 iulie 2021.

Telefon: 0770/800.365 sau 021/252.22.02, interior 303, 338, 339

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 502, partea a III-a, Miercuri, 09 iunie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti