Post expert (psiholog) Constanța – U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu, 30 august 2019

U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursul pentru ocuparea postului vacant de personal civil contractual:

 • expert gr. III (psiholog).

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 22 iulie 2019;
 • proba scrisă – 30 august 2019;
 • proba interviu – 05 septembrie 2019 .

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției vacante de expert gr. III (psiholog):

 • absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor superioare în domeniul „Psihologie/ Psihosociologie”;
 • deţinerea atestatului de liberă practică, treapta de specializare minim “practicant autonom”, în unul din următoarele domenii:
  • Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale;
  • Psihologie clinică;
  • Psihoterapie;
  • Psihologia muncii şi organizaţională.
 • minim 6 (luni) vechime în specialitatea studiilor, în domeniul pentru care deţine atestatul de liberă practică.

U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu. Tematică, bibliografie, fișa postului – 30 august 2019.pdf

Relații suplimentare se pot obține la sediul U.M. 01837 Mihail Kogălniceanu, strada Tudor Vladimirescu, nr. 1, localitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, telefon 0241/258.190 interior 185.

Sursa: Forțele Aeriene Române, 10 iulie 2019

Accesați: Posturi referent (psiholog) București – U.M. 02500 București, 06 august 2019