Post expert local, Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-Napoca | 30 august 2021

Angajator: Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-Napoca, județul Cluj

Post vacant: expert local romi – post temporar vacant la Centrul de Incluziune Socială din structura Serviciului Protecție Socială

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de expert local romi:

  • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalent în asistență socială, sociologie sau psihologie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului de expert local romi: 3 ani;
  • recomandare scrisă din partea unei organizații legal constituite a romilor (civică, obștească, politică) prin care se atestă apartenența candidatului la etnia romă.

 Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 19 august 2021, ora 15.00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 30 august 2021, ora 10.00 – municipiul Cluj-Napoca, str. Venus FN (aleea dintre numerele 20-22), etaj 2, sala de ședințe;
  • proba interviu se va desfășura în data de 01 septembrie 2021, ora 10.00.

Telefon:  0264/599.316

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 764, partea a III-a, Joi, 12 august 2021

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Cluj