Post educator puericultor, Direcţia de Asistenţă Socială Curtea de Argeş | 31 mai 2021

Angajator: Direcţia de Asistenţă Socială Curtea de Argeş, judeţul Argeş

Post vacant: educator puericultor în cadrul Centrului Creşă Posada

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de educator puericultor:

  • studii medii în domeniul pedagogic cu una din specializările: educator puericultor / educator / educator-învățător/învățător-educator;
  • studii medii și specializare în ocupația de educator puericultor obținută prin absolvirea unor cursuri autorizate de Ministerul Educației Naționale;
  • studii postliceale absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire – profilul pedagogic, cu una din specializările: educator puericultor/ educator/educator-învățător/învățător-educator;
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în unul din următoarele domenii: științe ale educației, psihologie sau filologie, cu dovada parcurgerii unui program de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale – minimum 6 luni.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 21 mai 2021, ora 16,00;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 31 mai 2021, ora 11.00, la sediul instituţiei din Curtea de Argeş, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2B;
  • proba interviu se va desfășura într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Telefon: 0248/708.923

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 377, partea a III-a, Vineri, 07 mai 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Argeş