Post educator, Direcția de Asistență Socială Măcin | 11 octombrie 2021

Angajator: Direcția de Asistență Socială Măcin, județul Tulcea

Post vacant: educator, grad profesional debutant.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de educator, grad profesional debutant:

  • studii: liceul pedagogic cu diplomă de bacalaureat sau facultatea de psihologie și științele educației (licență și modulul psihopedagogie) sau facultatea de pedagogia învățământului preșcolar și primar.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 01 octombrie 2021, ora 14.00;
  • proba scrisă va avea loc în data de 11 octombrie 2021, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 13 octombrie 2021, ora 10.00.

Telefon: 0340.100.102

Sursa: http://posturi.gov.ro/, 20 septembrie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Tulcea