Post coordonator, Primăria Comunei Gura Ocniţei | 29 iunie 2021

Post vacant: coordonator Centru de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) din aparatul de specialitate al primarului

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de coordonator centru de zi:

  • absolvent de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale,
  • sau absolvent cu diplomă de licență al învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 18 iunie 2021, ora 15.00;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 29 iunie 2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Gura Ocniţei, Str. Principală nr. 180, judeţul Dâmboviţa;
  • interviul se va desfășura în data de 02 iulie 2021, ora 10.00.

Telefon: 0245/673.260

Sursa: posturi.gov.ro accesat Luni, 07 iunie 2021

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Dâmboviţa