Post consilier, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc | 27 iulie 2021

Angajator: Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc

Post vacant: consilier gr. IA Serviciul promovare joc responsabil

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de consilier gr. IA:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor sociale – specializarea psihologie;
  • vechime în specialitate – 7 ani.

Calendarul desfăşurării concursului:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării;
  • proba scrisă se va desfăşura în data de 27 iulie 2021, ora 10.00, la sediul O.N.J.N. din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9, sector 3;
  • interviul va avea loc în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Telefon: 031/225.62.00; 031/225.62.02, interior 183

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 599, partea a III-a, Joi, 01 iulie 2021

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti