Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava – post vacant; T:22aug. 2022

Angajator: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 29

Post vacant: expert (psiholog), gradul I

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de expert (psiholog), gradul I:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul sociopsihopedagogie, specialitatea psihologie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 3 ani şi 6 luni;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii şi organizaţională, treapta de specializare minim practicant, forma de atestare autonom.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 07 septembrie 2022, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 09 septembrie 2022, ora 10.00.

Telefon: 0230/523.995

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 982, partea a III-a, Vineri, 05 august 2022

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Suceava