Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova – post vacant; T:11nov. 2022

Angajator: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, str. Înfrăţirii nr. 5, judeţul Dolj

Post vacant: expert (psiholog), gradul I, din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de expert (psiholog):

  • studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul sociopsihopegagogie, specialitatea psihologie;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 3 ani și 6 luni;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizațională, treapta de specializare minim practicant, forma de atestare autonom.

Anunț_psiholog_Parchteul_de_pe_lângă_Curtea_de_Apel_Craiova.pdf

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 11 noiembrie 2022;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 21 noiembrie 2022, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 24 noiembrie 2022, ora 12.00.

Telefon: 0251/533.522/23, interior 140

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1188, partea a III-a, Vineri, 28 octombrie 2022

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe http://pcacraiova.mpublic.ro/posturi.htm

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesațiposturi vacante din domeniul psihologiei în Dolj