Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia – post vacant; T:30sept. 2022

Angajator: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

Post vacant: expert, gradul I – psiholog

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de expert, gradul I – psiholog:

  • studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul sociopsihopegagogie, specialitatea psihologie;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite de cel puţin 3 ani și 6 luni;
  • atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizațională, treapta de specializare minimum practicant, forma de atestare autonom;
  • pentru psihologii care nu au obținut încă atestarea la nivel de psiholog practicant în regim autonom se cere fie absolvirea unui program de master în psihologie, acreditat în condițiile legii și recunoscut de Colegiu Psihologilor din România, în domeniul general de specializare muncă și organizații, fie diplomă care atestă obținerea titlului de doctor în psihologie ori diplomă echivalentă în condițiile legii și anexele acestora – art.4 alin. 2 lit. a și pct. 8 al anexei nr. 2 D din Normele privind arestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, aprobate prin Hotărârea nr. 1/2019 a Colegiului Psihologilor din România;
  • dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condițiile 18 din Legea nr. 213/2004, privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România – condiție dovedită prin prezentarea unei adeverințe sau declaraţii pe propria răspundere;
  • cunoștințe de operare pe PC (Microsoft Word, Excel) – condiţie dovedită prin prezentarea unor certificate, diplome sau atestate, emise în condiţiile legii;
  • cursuri sau specializări în domeniul psihologiei muncii şi organizaționale sau în domeniul psihologiei clinice.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 30 septembrie 2022;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 17 octombrie 2022, ora 10.00;
  • proba interviu se va desfășura în data de 21 octombrie 2022, ora 10.00.

Telefon: 0258/810.964

Sursa: Monitorul Oficial al României, nr. 1081, partea a III-a, Luni, 19 septembrie 2022

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Alba