Paranoid

Paranoid – în primele descrieri ale schizofreniei, E. Kraepelin şi E. Bleuler au diferenţiat o formă paranoidă şi o formă hebefrenică a acestei boli. Forma paranoidă se caracterizează prin predominanţa ideilor delirante asociate cu sindromul disociativ. În Statele Unite, includerea celor mai multe stări delirante nestructurate în cadrul schizofreniei explică extinderea termenului de paranoid la orice formă de activitate delirantă nestructurată. În Franţa, recurgerea la o diferenţiere mai fină a delirurilor cronice a condus la păstrarea termenului de paranoid pentru delirul schizofrenic şi la folosirea celui mai puţin precis de delir nesistematizat pentru a caracteriza o activitate delirantă nestructurată, dar nonschizofrenică, cum ar fi cea care se observă în accesele delirante acute sau în anumite deliruri cronice (parafrenice sau halucinatorii).

Accesați: Dicționar de psihologie