Ordinul 646/2019 al ministrului sănătății – valabil pentru CIP/SCPP?

Dragi colegi psihologi,

În ultimele zile au apărut discuții cu privire la vizite ale DSP la cabinetele individuale de psihologie, în unele cazuri fiind aplicate și amenzi pentru nerespectarea prevederilor Ordinului nr. 646/2019 privind aprobarea documentației pentru înființarea și înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical.Încep prin a preciza că nu am studii juridice, dar lucrurile mi se par foarte simple: Ordinul 646/2019 vorbește despre CUM se înființează și înregistrează cabinetele de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, nu și despre CINE sunt cei obligați să înregistreze aceste cabinete.Să o luăm metodic:Ordinul 646/2019 începe cu ”având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) și (3) și art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001”.Articolele invocate mai sus au următorul conținut:Art. 11:-alin. (2) Actul de înființare a cabinetului de practică este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale – Partea a 3-a – pentru servicii publice conexe actului medical -, care se întocmește și se păstrează de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, și, după caz, de direcțiile de sănătate publică din subordinea ministerelor cu rețea sanitară proprie. O copie de pe certificatul de înregistrare se înmânează titularului cabinetului de practică.-alin. (3) Documentația necesară pentru înregistrarea cabinetului de practică se stabilește prin ordin al ministrului sănătății.Art. 13: Persoanele juridice care desfășoară servicii publice conexe actului medical, înființate în temeiul altor acte normative, au obligația să se înregistreze în Registrul unic al cabinetelor medicale – Partea a 3-a – pentru servicii publice conexe actului medical -, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului sănătății.După cum vedem, chiar și aceste prevederi sunt tot din zona ”CUM”.Răspunsul la întrebarea ”CINE” se găsește parțial în următoarele articole, tot din OUG 83/2000:Art. 11:(1) Cabinetele de practică se înființează la cererea persoanelor autorizate potrivit art. 1 alin. (2) și (4).Art. 1:(2) Serviciile conexe actului medical pot fi furnizate de persoanele autorizate de Ministerul Sănătății, altele decât medicii, să exercite în mod independent una dintre următoarele profesii prevăzute în Nomenclatorul de funcții al Ministerului Sănătății: tehnician dentar, biolog, biochimist, chimist, fizician, fizio-kinetoterapeut, psiholog, logoped, sociolog, profesor de cultură fizică medicală, opticianoptometrist, tehnician de proteze și orteze, tehnician de proteze auditive, tehnician de aparatură medicală.(4) Condițiile de autorizare a persoanelor prevăzute la alin. (2) și dotările minime obligatorii ale cabinetelor de practică se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Până aici s-ar putea interpreta că și CIP/SCPP ar intra sub incidența OUG 83/2000. Dacă studiem mai atent, vom găsi prevederile care exclud CIP/SCPP, astfel:Art. 1.(1) Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, denumit în continuare cabinet de practică, este unitatea fără personalitate juridică furnizoare de servicii publice conexe actului medical, necesare în vederea realizării asistenței medicale ambulatorii: preventivă, curativă și de recuperare.(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) sunt obligate să presteze serviciile conexe actului medical în strictă concordanță cu prescripțiile medicale ale medicului curant și cu normele legale în vigoare.În Legea 598/2001, pentru aprobarea OUG 83/2000, Art. 1, alin (1) și alin. (3) suferă unele modificări ele textului, dar fără a schimba sensul inițial.Având în vedere că:a) CIP/SCPP au personalitate juridică;b) serviciile oferite de CIP/SCPP nu sunt prestate în vederea realizării asistenței medicale ambulatorii;c) activitatea psihologului se desfășoară fără a fi obligat să presteze serviciile ”în strictă concordanță cu prescripțiile medicale ale medicului”putem concluziona că CIP/SCPP nu intră sub incidența OUG 83/2000 și, implicit, nici a Ordinului 646/2019.În link-urile de mai jos găsiți cele trei documente la care m-am referit:· Ordinul nr. 646/2019 privind aprobarea documentației pentru înființarea și înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical;https://lege5.ro/Gratuit/gmztanrvguyq/ordinul-nr-646-2019-privind-aprobarea-documentatiei-pentru-infiintarea-si-inregistrarea-cabinetelor-de-libera-practica-pentru-servicii-publice-conexe-actului-medical· Ordonanța de urgență nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical;https://lege5.ro/Gratuit/gi4dgnbq/ordonanta-de-urgenta-nr-83-2000-privind-organizarea-si-functionarea-cabinetelor-de-libera-practica-pentru-servicii-publice-conexe-actului-medical· Legea nr. 598/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical.https://lege5.ro/Gratuit/gmztqmjr/legea-nr-598-2001-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-83-2000-privind-organizarea-si-functionarea-cabinetelor-de-libera-practica-pentru-servicii-publice-conexe-actului-medical?d=2019-06-19

Cu stimă

Teodor Voicu