Ofițer psiholog (3 posturi) – IGI, 05 noiembrie 2019

Anunţ concurs: Inspectoratul General pentru Imigrări – 05 noiembrie 2019.pdf

Angajator: Inspectoratul General pentru Imigrări

Posturi: 

  • 1 post de ofițer specialist II (psiholog) în cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil Timișoara;
  • 1 post de ofițer specialist II (psiholog) în cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil Rădăuți;
  • 1 post de ofițer specialist II (psiholog) în cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil Maramureș.

Condiții specifice:

  • studii universitare de lungă durată sau studii universitare, ambele absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental Științe Sociale, ramura de Știință Psihologie și Științe Comportamentale, domeniul de licență Psihologie, specializare Psihologie (sau asimilate în condițiile Legii nr. 213/2004);
  • atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea ”Psihologie aplicată în domeniul securității naționale”.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 20 septembrie 2019;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 05 noiembrie 2019 , începând cu ora 11.00.

Examenul/ concursul va consta într-o singură probă, respectiv rezolvarea unui test grilă.

Locația concursului va fi stabilit după expirarea termenului de depunere a dosarelor de recrutare, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi şi va fi comunicat în timp util candidaţilor prin afişare pe pagina de internet a instituţiei, la secţiunea cariera.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul situat în Bucureşti, str. Lt. col. Constantin Marinescu, nr. 15 A,  sector 5, Serviciul Resurse Umane, telefonul 021/410.75.13, interior 19066.

Sursa: igi.mai.gov, 15 septembrie 2019

Accesați: Oportunități de carieră ca ofițer psiholog