Normal

Normal – conform unei reguli. Normalitatea este o noţiune relativă, variabilă de la un mediu sociocultural la altul şi în timp: este ceea ce se observă cel mai adesea într-o societate dată, la data cutare, într-un ansamblu statistic a cărui dispersie este normală (curbă sub formă de clopot), notele care se apropie de media aritmetică sunt caracteristice pentru normalitate; dimpotrivă, acelea care se situează la extremităţile curbei sunt anormale, în medicină, există tendinţa de a se asimila omul normal individului perfect sănătos, individ care, la drept vorbind, nu există.

Accesați: Dicționar de psihologie