Minutul de inspirație: singurătate

Singurătate

E devreme încă, să mai stăm

Noaptea s-a întins pe bulevarde

Nu-i târziu și nu e nici prea frig,

Ceaiul este cald și destul

Și mai sunt în fructieră mere,

Poate vine cineva, vreun prieten vechi

Dintre cei ce încă n-au murit

Sau dintre cei tineri, cineva…

Vin mai am, mai am și de-o cafea…

Poate vine totuși, poate vine încet,

Cineva dintre cei ce încă mai știu

Că noaptea-i prea lungă

Și mi-e foarte greu…

Și mi-e foarte târziu…

Ursula Șchiopu – „La marginea timpului care-și caută umbra”, Editura România Press, 2004