Metacogniție

Metacogniție – ansamblu de activități cognitive prin care subiectul realizează o cunoaștere a propriilor sale instrumente de cunoaștere sau gestionează buna funcționare a acestora.

Capacitatea de reflexivitate a gândirii asupra ei însăși ne permite să ne facem o idee despre ceea ce este percepția, învățarea, memoria etc. Această capacitate implică o depășire a stadiului operațiilor concrete.

Dar se vorbește, de asemenea, de metacogniție în raport cu capacitatea subiectului de a-și gestiona activitatea lui cognitivă, în fața unei probleme de rezolvat: a identifica scopul care trebuie atins, a alege o strategie, a planifica o acțiune, a controla derularea activității și a recunoaște atingerea scopului. O gestionare corectă a activității cognitive nu implică neapărat o cunoaștere reflexivă a acesteia.

Accesați: Dicționar de psihologie