Măsură

Măsură – mijloc de comparare şi de apreciere. Unul din scopurile ştiinţei este acela de a supune faptele examinate unui studiu cantitativ. Aplicând măsurarea la senzaţii, G. T. Fechner a creat psihofizica, iar A. Binet, dorind să măsoare inteligenţa şcolarilor, stă la originea psihometriei. Metoda experimentală, testele, statistica au permis psihologiei să facă progrese considerabile.

Accesați: Dicționar de psihologie