Iubirea care vindecă – Gigi Ghinea

Totalitatea tiparelor de gândire, a unor sisteme întregi de gândire, modelele părinţilor noştri sunt atât de adânc săpate în noi încât unora ne trebuie câte o jumătate din viaţă ca să putem să  conştientizăm măcar acest adevăr. La un nivel strict teoretic, mulţi dintre noi aflăm, sau am aflat asta, pentru că societatea modernă ne-a dat posibilitatea să ne informăm. De aceea apare o nouă suferinţă, de altă natură, încărcată de regrete şi spaime trăite la suprafaţa conştiinţei, care sunt mult mai distructive. Acelea în care nu vrei să recunoşti, în ruptul capului, că semeni cu ei, pentru că, desigur, te-ai străduit, ai muncit serior să-ţi consutruieşti o altă imagine. Da. Imaginea despre noi înşine s-a schimbat, tiparele, însă, ale multora dintre noi, nu. Căci, pentru a schimba sisteme întregi de gândire, cu tiparele de comportament specifice, e nevoie, se pare, de multă suferinţă.

A fi întrutotul conştient de propriile alegeri înseamnă a decide singur ce e bine şi ce e rău şi, totodată, să-ţi asumi consecinţele alegerilor tale, care presupun, de fiecare dată, renunţarea. Înseamnă curajul de a-ţi lua singur viaţa în piept şi a o trăi în profunzime, experimentând-o până la ultima picătură de energie.

Fiecare are calea lui, timpul lui, travaliul lui, mai scurt sau mai îndelungat, de suferinţă şi durere, de înţelegere cu mintea sau inima a ceea ce este, a ceea ce vrea să fie.

Oricum am aborda problema conflictelor dintre oameni, care ne-au adus unde ne-au adus azi, pe noi toţi, ca specie pe planetă, totul porneşte de la lipsa de iubire a individului de sine însuşi. De la propria lui inconştienţă în ceea ce-l priveşte chiar pe el. Pe individul care e nefericit, înstrăinat, de fapt, de el însuşi, fără să ştie că la el e cheia.

Descriere CIP a Bibliotecii Naționale a României: Gigi Ghinea; Iubirea care vindecă / Gigi Ghinea – Bucureşti, Ed. Everest, 2012

Accesați: Cărți care au schimbat percepțiile unor generații întregi