Institutul Național de Sănătate Publică – post psiholog; dep.dos. 13.10.2023

Angajator: Institutul Național de Sănătate Publică, cu sediul în Str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3, sector 5, București

Post vacant: psiholog specialist, în cadrul Centrului Regional de Sănătate Publică Galați, Secția de Sănătate Publică, Compartimentul Evaluarea și Promovarea Sănătății,

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de psiholog:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, din ramura de știință psihologie;
  • examen de grad specialist;
  • minim 4 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar. 

Calendar concurs: 

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 13 octombrie 2023; 
  • proba scrisă se va desfășura în data de 19 octombrie 2023; 
  • proba interviu se va desfășura în data de 25 octombrie 2023. 

Te invităm să citești anunțul complet disponibil pe: https://insp.gov.ro/category/cariera/

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.