Institutul de Filosofie și Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române – post vacant; T:21mar. 2023

Angajator: Institutul de Filosofie și Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române

Post vacant: referent de specialitate I/A

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de referent de specialitate I/A:

  • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență;
  • cunoștințe de operare calculator: Word, Excel, Internet, FoxPro;
  • cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;
  • abilități de relaționare, comunicare și muncă în echipă.

Calendar concurs:

  • depunerea dosarelor de concurs până la data de 21 martie 2023;
  • proba scrisă se va desfășura în data de 23 martie 2023;
  • proba interviu se va desfășura în data de 28 martie 2023.

Telefon: 0213188106, 0723363281

Sursa: posturi.gov

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.