Inspectoratul General al Jandarmeriei Române – post vacant; T:23dec. 2022

Angajator: Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Str. Jandarmeriei nr. 9-11, sectorul 1, București

Post vacant: specialist protecție socială, 4 ore/zi, poziția 26 din statul de organizare al Unității de Implementare a Proiectului ”Consolidarea infrastructurii și a pregătirii pentru situații critice de urgență” Împrumut BIRD Nr. 8950 RO, pe perioadă determinată, până la 31.12.2025

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării postului vacant de  specialist protecție socială:

 • studii superioare de lungă durată/ ciclul 1 de studii universitare în sistem Bologna, în domeniul sociologie/ stiințe ale educației /psihologie;
 • vechime în muncă: 2 ani;
 • vechime în specialitate: 1 an de experiență în activități conexe evaluării și managementului impactului social;
 • cunoştinţe de operare /programe pe calculator: pachete software standard (ms office, word, excel, power point) – nivelul de cunoaştere avansat;
 • limbi străine şi nivelul de cunoaştere: limba engleză – nivel b2 (cu documente justificative);
 • abilităţi, calități și aptitudini necesare: abilități de comunicare profesională, bune abilități de management/planificare pentru a sprijini coordonarea eficientă și prioritizarea sarcinilor multiple pentru a asigura implementarea cu succes a planurilor de salvgardare socială;
 • cerințe specifice pentru exercitarea atribuţiilor: nivelul de acces la informaţii clasificate – nivel nesecret;
 • apt medical;
 • trăsături psihice și de personalitate: apt psihologic pentru funcții de execuție.

Calendar concurs:

 • depunerea dosarelor de concurs până la data de 23 decembrie 2022, ora 16.00;
 • proba scrisă se va desfășura în data de 20 februarie 2023, ora 11.00;
 • proba interviu se va desfășura în data de 23 februarie 2023, ora 11.00.

Telefon: 021/4096.153

Sursa: posturi.gov.ro

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul și/sau la sediul instituției angajatoare.

Accesați: posturi vacante din domeniul psihologiei în Bucureşti

09 dec. 2022