Informare ședințe | Colegiul Psihologilor din România

Ședința Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România din data de 12 martie 2021. Link: Ordinea de zi (punctul 3: Proiect – Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România privind
suspendarea dreptului de liberă practică pentru neplata cotizației anuale)