Identificare

Identificare – operaţie logică de recunoaştere a unui conţinut general într-un fapt particular sau de stabilire a unor coincidenţe de structură. În teoria modernă a percepţiei identificarea denumeşte cea de-a treia fază a procesului, echivalentă cu recunoaşterea (Forgus) şi comportând mecanismele acesteia. În teoria persoanei, identificarea este o acţiune psihică interpersonală de transpunere afectivă a unui subiect în situaţia celuilalt; confundarea de aspiraţii şi trăiri. Termenul este tot mai mult utilizat în sens psihanalitic precizat de Laplanche şi Pontalis astfel: „Proces psihic prin care un subiect asimilează un aspect, o proprietate, un atribut al altuia şi se transformă total sau parţial după modelul acestuia. Personalitatea se constituie şi diferenţiază după o scrie de identificări”. După N. Sillamy, perturbările de identificare, datorate de pildă disocierilor familiale, antrenează formarea de tulburări caracteriale.

Accesați: Dicționar de psihologie