Henry Alexander Murray

Murray (Henry Alexander) – psiholog american (New York, 1893 – Cambridge, Massachusetts, 1988). După studii de istorie la Harvard (1915), face studii de fiziologie şi obţine un doctorat în biochimie (1927).

Interesat de psihologia medicală, face un stagiu la Zürich, unde ia parte la cercetările lui C. G. Jung. Reîntors în Statele Unite, este chemat să conducă clinica psihologică a Universităţii Harvard. Îşi orientează cercetările spre explorarea personalităţii, pune la punct Thematic’ Apperception Test şi participă la reconstituirea Institutului de psihanaliză din Boston (1931). Există o traducere franceză a cărţii sale Explorarea personalităţii (1938).

Teoria personalității lui Murray, pe care acesta o numește sistem personologic, este o teorie în același timp originală, dar și eclectică. Ea cuprinde aspecte modificate ale teoriei psihanalitice a lui Freud dar și concepte și metode originale de investigare a personalității.

Un loc important în teoria lui Murray îl ocupă aspectele fiziologice care determină și direcționează activitatea psihică. Astfel, activitatea cerebrală, asigură unitate și coerență comportamentului. La fel ca și Freud, Murray consideră că reducerea tensiunilor este forța motrică de bază a comportamentului uman, ca lege primară a funcționării ființei umane atât pe plan biologic cât și pe plan psihologic.

Selecție din opere:

  • Explorations in Personality: A Clinical and Experimental Study of Fifty Men of College Age
  • Thematic Apperception Test
  • Analysis of the Personality of Adolph Hitler

Accesați: Articole de studiu – personalități în psihologie