Fenomen

Fenomen (gr. phainomenon — ceea ce apare) – desfăşurare particulară şi obiectivă, accesibilă organelor de simţ, deci direct constatabilă. Se defineşte în unitate şi opoziţie cu esenţa. În psihologie, fenomenul indică, în genere, ceva local, tranzitoriu sau, prin specificare, un raport, un efect ce intervine cu necesitate în anumite condiţii. P. Janet a propus o distincţie între fenomen şi fapt, acesta din urmă fiind precis determinat şi având o structură accesibilă descripţiei, pe când fenomenul implică transformarea continuă. Fenomenele psihice reprezintă o categorie aparte, întrucât, direct, nu sunt accesibile decât introspecţiei, în măsura în care acesteia i se acordă credit. B. Teplov demonstrează caracterul mijlocit al cunoaşterii fenomenelor psihice.

Accesați: Dicționar de psihologie